Podmioty umowy

W leasingu wyróżnia się trzy podmioty umowy, na które składają się:

LEASINGODAWCA

Leasingodawca, czyli finansujący, jest właścicielem przedmiotu, który daje ten przedmiot w użytkowanie drugiej osobie na określony czas, na określonych warunkach i za określone wynagrodzenie. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma zajmująca się świadczeniem usług leasingowych. W ich imieniu mogą działać specjalnie powołani do tego doradcy, doradca ds. leasingu Elbląg. O wiele rzadziej leasingodawcą jest wytwórca produktów, dla którego leasing jest dodatkową formą uzyskiwania przychodu. Forma prawna leasingodawcy może być dowolna, jednak na polskim rynku najbardziej liczą się spółki prawa handlowego, czyli spółki akcyjne (S.A.) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.).

LEASINGOBIORCA

Leasingobiorca, czyli korzystający, jest osobą wykorzystującą przedmiot leasingu w warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest on przedsiębiorcą, rzadziej osobą fizyczną (niekorzystne przepisy podatkowe). W tej grupie przeważają więc spółki handlowe, spółki cywilne i osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.

ZBYWCA

Zbywca jest osobą, od której finansujący (czyli leasingodawca) nabywa własność rzeczy. Finansujący ma obowiązek wydać korzystającemu (leasingobiorcy) zarówno rzecz jak i odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących danej umowy. W szczególności jest to odpis dokumentu gwarancyjnego otrzymanego od zbywcy lub producenta.

Zostaw komentarz

Twój adrs email nie będziepublikowany.