O leasingu

Jak sama nazwa zawodu wskazuje, doradca ds. leasingu Rzeszów zajmuje się sprzedażą usług leasingowych zainteresowanym klientom. Mimo, że ta forma współpracy jest coraz bardziej popularna, nadal nie wszyscy Polacy orientują się w znaczeniu terminu leasingu.

Otóż, jak twierdzi internetowa encyklopedia leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym, w ramach którego jedna ze stron umowy (finansujący – leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu – leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na określony w umowie leasingowej okres, w zamiast za ustalone ratalne opłaty. Klienci często korzystają z leasingu dla jego niekwestionowanych korzyści: niewielkiego zaangażowania własnego kapitału, optymalizacji obciążeń podatkowych i możliwości rozliczenia podatku VAT.

Przyjęło się, że w Polsce termin leasing najbardziej kojarzy się z nowymi samochodami i sposobem ich nabywania. Warto jednak pamiętać, że leasing nie dotyczy wyłącznie branży motoryzacyjnej. Przedmiotem umowy leasingu mogą być jednak różne dobra, zarówno materialne, jak i niematerialne. Zazwyczaj przedmioty umowy leasingu można podzielić na obiekty konsumpcyjne, inwestycyjne i nieruchomości.

Zostaw komentarz

Twój adrs email nie będziepublikowany.