Monthly Archives: Styczeń 2019

Korzyści wynikające z pracy w zawodzie doradcy leasingu

doradca leasingu zalety pracyPraca w zawodzie doradcy leasingu wymaga wielu poświęceń i nietuzinkowych umiejętności. Choć Specyfika pracy doradcy leasingu  jest dosyć trudna i na samym początku  może zniechęcić początkujących doradców, to jednak istnieje wiele korzyści, które powodują, że zawód ten cieszy się dużą popularnością na polskim rynku pracy.

 • Po pierwsze, praca doradcy leasingu nie jest monotonna. Wręcz przeciwnie, codzienne spotkania z klientami, dynamiczny charakter pracy oraz częste wyjazdy służbowe sprawiają, że praca doradców leasingu jest niezwykle ciekawa i pełna wyzwań.
 • Po drugie, zawód doradcy leasingu podobnie jak inne zawody, których głównym celem jest budowanie trwałych relacji z klientami, jest zawodem bardzo szanowanym i cenionym.
 • Po trzecie, nieograniczone zarobki w postaci premii za efekty. Zarobki doradcy leasingu są ściśle uzależnione od wyników, jakie osiągają, choć dla jednych może być to zdecydowanym minusem to jednak osoby, które rzetelnie podchodzą do swoich obowiązków, system premiowy traktują jako motywację do pracy.
 • Po czwarte, praca na stanowisku doradcy leasingu rozwija umiejętności interpersonalne oraz zwiększa poczucie pewności siebie.
 • Po piąte, firmy leasingowe inwestują w swoich pracowników. Doradcy leasingu mogą liczyć na wiele darmowych szkoleń i coachingów, które mają za zadanie zwiększyć ich efektywność. Choć szkolenia te dostarczają cennych informacji na tematy zawodowe, to również zdecydowanie rozwijają umiejętności osobiste doradców, które mogą wykorzystywać w życiu codziennym.
 • Po szóste, ceniona przez wielu doradców leasingu niezależność. Doradcy sami ustalają sobie plan działania, który ma przynieść efekty nie tylko firmie, ale im samym w postaci wyższego wynagrodzenia.

Published: 24 stycznia 2019 | Comments: 0

Pożądane cechy u doradców leasingu

cechy doradcy leasinguDecydujący wpływ na sukces w branży leasingowej ma odpowiedni wybór doradców, którzy swoim profesjonalizmem i fachową wiedzą skłonią klientów do wyboru ich oferty, a przy okazji pokonają szerzącą się konkurencję.

Doradcy leasingu podobnie jak inne osoby pracujące na co dzień z klientami, powinni odznaczać się wyjątkowymi cechami, które determinują sukces w branży leasingowej.

Do najważniejszych kompetencji, którymi powinien odznaczać się idealny doradca leasingowy, zaliczamy:

 • Umiejętności interpersonalne, które pomagają w pozyskiwaniu nowych klientów oraz utrzymywaniu z nimi długofalowych relacji.
 • Umiejętności negocjacyjne, niezwykle pomocne podczas prezentowania oferty leasingowej klientom. Uwzględnienie potrzeb klienta oraz reprezentowanej firmy jest nadrzędnym celem sprzedaży oferty leasingowej, dlatego też negocjacje stanowią ważny element pracy doradcy leasingu.
 • Umiejętności organizacyjne. Doradca leasingu sam zarządza czasem swojej pracy. Umiejętny podział zadań i obowiązków oraz zaplanowanie ich w czasie, pomaga doradcom uzyskać odpowiednie wyniki przed końcem okresu rozliczeniowego,
 • Entuzjazm i pozytywne nastawienie. Cechy te są konieczne do wykonywania zawodów związanych ze sprzedażą. Nic tak nie zniechęca do podpisania umowy, jak niewiarygodny i zniechęcony doradca.

Dodatkowe elementy, które ukazują profesjonalizm  doradcy leasingu to obszerna wiedza branżowa, do której zalicza się:

 • Wiedza na temat reprezentowanej firmy
 • Konkretna i fachowa wiedza na temat proponowanej oferty leasingowej
 • Umiejętne wykorzystywanie technik sprzedaży
 • Wiedza na temat klientów oraz konkurencji
 • Umiejętność słuchania i dostosowywania oferty do aktualnych potrzeb klienta

Published: 19 stycznia 2019 | Comments: 0

Czy każdy może być doradcą leasingu?

doradca leasingu czy każdy może nim byćDla niektórych praca na stanowisku doradcy leasingu jest wyjątkowa, pełna pasji i wyzwań. Uwielbiają ten zawód za niezależność oraz niezliczone możliwości rozwoju zawodowego.

Są jednak osoby, które ze względu na swoją osobowość i styl życia  dostrzegają wiele minusów pracy w tym zawodzie, a do największych wad tego stanowiska zaliczają:

 • Mobilny charakter pracy, związany z systematycznymi wyjazdami służbowymi do klientów oraz konieczność brania udziału w wielu szkoleniach produktowych i kursach,
 • Brak zagwarantowanej pensji. Premia wynikowa uzależniona od sprzedaży nie do końca odpowiada osobom, dla których ważna jest stabilizacja,
 • Stresogenny charakter pracy, którego głównym powodem jest codzienny kontakt z klientem. Doradcy leasingu powinni zatem być odporni na stres i posiadać wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, które ułatwią im pracę z trudnymi klientami,
 • Niezależność oraz brak określonego planu działania może przysporzyć wielu problemów. W tym zawodzie doradca leasingu sam ustala sobie priorytety,
 • Motywacyjne plany sprzedażowe dla niektórych początkujących mogą być niemożliwe do zrealizowania,
 • Codzienny kontakt z klientami. Osoby, które na co dzień nie lubią spędzać czasu z innymi ludźmi i są zamknięte w sobie, nie powinny kandydować na stanowisko doradcy leasingu.

Published: 18 stycznia 2019 | Comments: 0

Dlaczego warto iść na szkolenie?

szkolenieWiedza wyniesiona ze szkoleń oraz kursów zawodowych nie tylko pomaga znaleźć odpowiednią pracę, ale również ułatwia wykonywanie  obowiązków osobom już zatrudnionym na stanowisku doradcy leasingu.

Reprezentanci zawodu doradcy leasingowego zdają sobie sprawę z faktu, iż udział w szkoleniach i rozmaitych kursach jest elementem niezbędnym w tym zawodzie.

Szkolenia i coaching dla doradców leasingu oferowane są przez większość firm szkoleniowych. Szkolenia dla doradców leasingu mają na celu podnieść ich kwalifikacje oraz umiejętności, przy czym zwiększyć efektywność wykonywanych obowiązków w zakresie sprzedaży. Popularny w dzisiejszych czasach coaching ma na celu udoskonalić metody pracy doradców, jak również odblokować ich umiejętności interpersonalne oraz perswazyjne, niezbędne w tym zawodzie. Do głównych tematów poruszanych na szkoleniach dla doradców leasingu zalicza się:

 • Prezentacja produktu/usługi językiem korzyści,
 • Sztuka telefonicznego umawiania spotkań,
 • Budowanie długofalowych relacji z klientem,
 • Znajomość taktyk i narzędzi negocjacyjnych,
 • Profesjonalna analiza potrzeb klientów,
 • Prospecting- czyli sposób na pozyskiwanie nowych klientów.

Szkolenia te są niezwykle pomocne dla osób, które nie mają dużego doświadczenia w branży handlowej. Coaching pomaga nowicjuszom odblokować potencjał i poznać techniki, które pomogą  im polubić zawód doradcy. Biorąc pod uwagę specyfikę zawodu doradcy leasingu, osoby rozpoczynające pracę w tym charakterze powinny doskonale poznać techniki pracy w tym zawodzie. Poznane metody pomogą im pracować z klientami oraz negocjować warunki umowy, które będą satysfakcjonujące zarówno dla klientów, jak i dla firmy.

Published: 17 stycznia 2019 | Comments: 0

Doradca leasingu- czy ta praca się opłaca?

wynagrodzenieWynagrodzenie doradców leasingu podobnie, jak innych przedstawicieli handlowych, account managerów lub agentów ubezpieczeniowych w głównej mierze zależy od wyników ich pracy.

 Wynagrodzenie osób  zatrudnionych na stanowisku doradcy leasingu składa się z podstawowej pensji, określonej w umowie o pracę oraz z dodatkowej premii, którą uda im się wypracować. W zależności od firmy premia ta może być wypłacana miesięcznie lub kwartalnie.

Głównymi czynnikami, które wpływają na wysokość otrzymywanej pensji, są:

 • Staż pracy i doświadczenie doradcy leasingu,
 • Kapitał i wielkość firmy,
 • Region zatrudnienia doradcy leasingu,
 • Ilość podpisanych umów przez doradcę leasingu.

Choć statystyki ukazują, iż przeciętne zarobki doradców leasingu wynoszą około 5500 zł brutto, to ponad 25% osób reprezentujących ten zawód, przyznaje, że udało im się otrzymać zdecydowanie wyższe wynagrodzenie.

Ponadto osoby zatrudnione na stanowisku doradcy leasingu mogą liczyć na bonusy materialne, które ułatwiają im pracę tj. samochód służbowy, laptop, oraz telefon komórkowy, oraz niematerialne, czyli darmowe szkolenia i kursy podnoszące ich kwalifikacje.

Dodatkowe benefity pieniężne stanowią nagrodę za zaangażowanie oraz efekty pracy. Pozapłacowe bonusy, to najczęściej opieka zdrowotna dla pracownika i jego rodziny, karty sportowe, bilety do kina, oraz  dofinansowania  kursów językowych.

Published: 12 stycznia 2019 | Comments: 0

Kim jest doradca leasingu

doradca leasinguDoradca leasingu to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów oraz dostosowywanie adekwatnych  do ich potrzeb  ofert  leasingowych.

Doradcy leasingowi zazwyczaj współpracują z innymi podmiotami tj. dostawcami leasingowymi, dealerami oraz producentami.

Aby rozpocząć pracę w charakterze doradcy leasingowego, nie trzeba ukończyć studiów wyższych. Większość przedsiębiorstw, działających w branży leasingowej zaznacza, iż głównym wymaganiem stawianym kandydatom jest doświadczenie w sprzedaży.

Dodatkowym atutem jest oczywiście znajomość branży finansowej lub ubezpieczeniowej, która ułatwi kandydatom posługiwanie się fachową terminologią.

Kandydaci na stanowisko doradcy leasingu powinni odznaczać się wysoką motywacją do działania oraz do osiągania zadowalających wyników. Praca doradcy leasingu jest pracą mobilną, dlatego posiadanie przez kandydatów czynnego prawa jazdy jest warunkiem koniecznym.

W przypadku pracy w tym zawodzie bardzo ważne są kompetencje miękkie, które ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków oraz nawiązywanie kontaktów z klientami. Doradca leasingowy jest stanowiskiem bardzo zbliżonym do przedstawiciela handlowego, dlatego umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne oraz zdolności budowania długofalowych relacji z klientami są w tym przypadku celem nadrzędnym.

Zawód ten wymaga również od kandydatów zorganizowania, samodyscypliny oraz zaangażowania w realizowanie powierzonych działań. Doradcy leasingu sami ustalają sobie plan działania, który musi zadowolić pracodawców, a przy okazji pomóc im w uzyskaniu większej premii.

Published: 10 stycznia 2019 | Comments: 0